Werkgroep Katwijk

Stichting Maatjesopmaat is begin 2022 gestart met een uniek vrijwilligersconcept; de werkgroep Katwijk. 

Werkgroep Katwijk

Stichting Maatjesopmaat is begin 2022 gestart met een uniek vrijwilligersconcept; de werkgroep Katwijk. 
Deze bestaat uit de volgende deelnemers; twee coördinatoren, een vijftal maatjescoaches en een adviseur.  Het eerste jaar was bedoeld om te onderzoeken of het mogelijk is om vrijwilligers op te leiden tot maatjescoach. Na een werving- en selectieperiode is de werkgroep in april 2022 zich gaan richten op een niet-pluistraining en een interne training voor de coaches. Deze interne training was erop gericht wat de huidige werkwijze was en hoe men een kennismakingsgesprek voert, maar ook hoe je een koppeling organiseert.

Vanaf het begin werd duidelijk gemaakt dat het vooral een leerzaam jaar moest worden, waarbij iedereen van elkaar moest leren. De vernieuwde werkwijze was uniek en innovatief, maar moest vooral in de praktijk nog voet aan worden gegeven.

In totaal heeft de werkgroep acht bijeenkomsten bijgewoond; zijn er door de coaches vijftig kennismakingsgesprekken gevoerd; en zijn er dertig maatjes gestart met een koppelingstraject ( waarvan er veertien maatjes het traject hebben afgerond en zestien maatjes het tijdens het traject zijn gestopt.

[Het koppelingstraject bestaat uit traject van ongeveer zes maanden waarbij de coaches een koppeling begeleidt. Gedurende dit traject zal de coach het contact onderhouden tussen beide maatjes en er zijn voor tips en ondersteuning, ook sluit deze aan bij de eerste afspraken tussen beide maatjes.]

Ook dit jaar (2023) is de werkgroep weer actief. Er heeft in januari een evaluatie en een nieuwe werving- en selectieperiode plaatsgevonden. Vanaf april dit jaar is de werkgroep weer volop actief in de gemeente. Voor meer informatie over de deelnemers kunt u een kijkje nemen in ons team.

X