over ons

Over de oprichters

Het concept voor Maatjesopmaat is eind 2019 bedacht door Michiel Smit en Erik Houwaart: twee Katwijkers die in hun tienerjaren vrijwilligerswerk deden voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.
In 2018 en 2019 gingen Michiel en Erik wekelijks langs bij Mark, een man die ernstig ziek was. Behalve de hulpverleners die langskwamen, had Mark weinig sociale contacten. Tijdens de laatste maanden van zijn leven zagen Michiel en Erik hoeveel impact eenzaamheid op iemand kan hebben. 

Door Mark is de passie bij de mannen aangewakkerd om iets tegen de eenzaamheid te doen. Ook tijdens zijn werk als ambulant begeleider merkte Erik dat hij vaak in contact kwam met eenzaamheid en twee mensen soms best goed bij elkaar pasten. Erik: ''Het liefst zou je deze mensen dan gelijk met elkaar in contact brengen.'' Maar door privacywetten was dat helaas niet mogelijk.
Omdat ze graag iets tegen eenzaamheid wilden doen, gingen Michiel en Erik brainstormen over mogelijkheden om eenzame mensen toch bij elkaar te kunnen brengen en daarbij de gepaste ondersteuning te bieden. Samen met hun eerste ambassadeur Mark kwamen initiatiefnemers Michiel en Erik in 2019 op het idee voor Maatjesopmaat.

Over ons

Verhalen

Missie

''Het begeleiden en inspireren van mensen, zodat er waardevolle en duurzame relaties ontstaan op basis van gelijkwaardigheid.''
Maatjesopmaat gelooft dat gelijkwaardig contact ervoor zorgt dat mensen regie blijven ervaren over hun eigen leven. Dat zorgt voor een gevoel van waardigheid en verbondenheid. Ook maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om eenzaamheid tegen te gaan. Dat kan alleen effectief en efficiënt gebeuren als er een samenwerking plaatsvindt tussen de organisaties die met eenzaamheid in aanraking komen en de organisaties die hier een oplossing voor bieden. Daarom werkt Maatjesopmaat intensief samen met organisaties die te maken hebben met eenzaamheid.

Visie

‘’Een verandering in de wereld teweegbrengen waardoor mensen meer naar elkaar omkijken en eenzaamheid binnen alle doelgroepen verminderd wordt.’’
Stichting Maatjesopmaat is momenteel alleen werkzaam binnen de gemeente Katwijk, maar gelooft dat het concept ook kan worden uitgebreid naar andere gemeenten. Omdat het leveren van maatwerk en de focus op de mogelijkheden van de persoon (om niet alleen afhankelijk te zijn van een vrijwilliger, maar ook zelf iets te kunnen bieden) van grote meerwaarde is voor een betekenisvol contact. 

Doelstelling

Het doel van stichting Maatjesopmaat is om mensen die behoefte hebben aan een maatje en er graag voor een ander zijn te begeleiden naar gelijkwaardig en waardevol sociaal contact. Dit gebeurt door de aanpak tegen eenzaamheid te intensiveren en samen te werken met organisaties die een signalerende rol hebben op het gebied van eenzaamheid.

Verhalen

Referenties zorgprofessionals

‘Vanuit de Mantelzorgondersteuning van het Welzijnskwartier heb ik cliënten kunnen aanmelden bij Maatjesopmaat. Heel fijn dat er een organisatie is die zich professioneel op dit gebied bezighoudt. Voor veel mensen erg waardevol, want iedereen wil immers gehoord en gezien worden. Zonder maatje geen praatje.’
Martine van der Bent
Sociaal werker - Welzijnskwartier
‘Wanneer de hulpvraag passend is bij het hoofdconcept van stichting Maatjesopmaat, proberen we doormiddel van een folder en een motiverend gesprek de cliënt aan te melden bij de stichting. Ook de cliënten van de Zonnebloem ervaren stichting Maatjesopmaat als prettig en een toevoeging voor de maatschappij.'
Wilma van Egmond
De Zonnebloem
'Ondanks dat de aanvraag afwijkend van het concept is, heeft Maatjesopmaat toch geholpen om te zoeken naar een loop vrijwilliger voor een cliënt. Binnen twee dagen was dit gelukt en hadden we een afspraak gepland.'
Danielle Broeders
Persoonlijk begeleider - het Raamwerk