Contact

Contact ons

Stichting Maatjesopmaat

Sandtlaan 36 E3e
2223GG Katwijk ZH

Tel.  +31 85 301 9577
Whatsapp.
+31 85 301 9577
Mail. info@maatjesopmaat.nl
RSIN: 862565182

Statuten
Beleidsplan 2021-2024
Aannamebeleid vrijwilligers
Privacy verklaring
Jaarrekening (verlengd boekjaar t/m 31-12-2022)

Beloningsbeleid
De Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Medewerkers van de stichting worden beloond volgens de cao sociaal welzijn.

ANBI
Stichting Maatjesopmaat heeft een ANBI-status, hierdoor zijn uw giften aftrekbaar bij de opgave inkomstenbelasting.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter- Nelleke Schaap
Penningmeester- Johannes Jonker
Secretaris- Amy Notenboom
Bestuurslid- Michiel Smit
Bestuurslid- Erik Houwaart

Volg ons op:

Verhalen