Bericht: Stichting Maatjesopmaat organiseert voor het derde jaar op rij een succesvolle kerstactie!

Zoals de lokale bewoners van de gemeente Katwijk gewend zijn, komt ook dit jaar stichting Maatjesopmaat met een bewuste actie om achter de voordeur te komen bij inwoners die dit jaar alleen zijn met kerst. Dit jaar werden maar liefst vijfenveertig mensen opgegeven door familie, zorginstellingen, sociaal werkers, buren, bekenden en/of kennissen.

Het team van de stichting was al vroeg begonnen met de voorbereidingen omtrent de kerstactie. Zo moesten lokale ondernemers benaderd worden met de vraag of ze mee wilde helpen om de verrassingstas te vullen en werd er op de sociale kanalen flink gepromoot om mensen op te geven die dit jaar alleen zijn met kerst.

‘De actie wordt niet voor niks al voor de derde keer herhaald’, verteld Michiel. ‘Na elke actie zien we dat het aantal aanmeldingen omhoog gaat, blijkbaar is de behoefte naar een gelijkwaardig contact groot’. Afgelopen jaren is de stichting zich gaan specialiseren in het signaleren van eenzaamheid en maakt het stappen naar een werkwijze die ook in andere gemeenten toegepast kan gaan worden.

Eenzaamheid is niet iets wat zomaar opgelost kan worden, ook niet met een kerstactie. Het doel is om op een laagdrempelige manier in contact te komen met lokale inwoners. Aan de deur wordt de tas overhandigt en wordt er warme chocolademelk met slagroom aangeboden. Dit is vaak het moment dat men zegt, ‘komt u maar even binnen’. Eenmaal binnen volgen de gesprekken die vaak uitlopen in levensverhalen. Er ontstaat verbinding en ruimte om ook te praten over mindere onderwerpen, zoals verdriet en eenzaamheid.

‘Dit is de eerste stap in het proces’, zegt Michiel. ‘We zijn achter de deur gekomen en vertellen wie we zijn, wat we doen en waarom we dit doen.’ Het is vervolgens aan de mensen zelf om de keuze te maken om hier iets mee te doen. ‘Soms vindt iemand het gewoon fijn om alleen te zijn en dat is natuurlijk helemaal prima.’

‘Binnen het thema eenzaamheid bevinden zich nogal wat misopvattingen’, vervolgt Michiel. ‘Zo heeft iedereen weleens te maken gehad met gevoelens van eenzaamheid, denk hierbij aan het moment dat je verhuist naar een ander dorp of dat je als kind voor het eerst naar school gaat. Echter, we spreken over langdurige (of chronische) eenzaamheid  wanneer iemand langer dan een jaar gevoelens heeft van het missen van verbinding met zichzelf en de mensen om zich heen. Het verschilt dan per persoon of je binnen deze periode hier iets aan kan veranderen. Lukt dit niet, dan wordt het steeds lastiger om hier zelf uit te komen. De cursus creatief leven kan hier uitkomst aan bieden’ Deze cursus wordt in 2023 een aantal keer gegeven door Annet Gijsman, meer info op: www.annetgijsman.nl.

De stichting biedt ook een oplossing wanneer men die verbondenheid mist met de samenleving; begeleiding bij het aangaan van duurzame, gelijkwaardige contacten/vriendschappen. Zo is afgelopen jaar gestart met een werkgroep, bestaande uit een aantal maatjescoaches. Er worden kennismakingsgesprekken gevoerd en koppelingen gemaakt tussen maatjes, waarbij gekeken wordt naar een aantal vereisten; denk hierbij aan soortgelijke interesses, leeftijd, geslacht en afstand.

De coach heeft hierbij een verbindende rol. Er wordt een afspraak georganiseerd tussen beide maatjes, waarbij de coach aanwezig is om achteraf sturing te geven aan een koppeling. ‘Soms verloopt een koppeling heel natuurlijk en is er weinig begeleiding nodig’, zegt Michiel. ‘In andere gevallen verloopt de koppeling stroef en is er juist méér begeleiding nodig, het blijft maatwerk en ieder maatje is uniek’.

De stichting is dankbaar dat er ook dit jaar weer door lokale ondernemers is gesponsord. Hieronder volgt de lijst van sponsoren.


X